RAM 1500 ra mắt tại Việt Nam, bán tải hạng nặng có giá từ 5,38 tỷ đồng


0949 01 08 09